Rakennuksen perustukset

Rakennuksen perustukset kuntoon

Rakennuksen perustuksella tarkoitetaan rakennusten ja rakennelmien maata vasten tulevaa osaa. Täten perustus muodostaa rakennelmalle pohjan, jolle rakennelman koko paino kohdistuu. Onkin erittäin tärkeää tehdä pohjatyö kerralla oikein, sillä jälkikäteen korjaus on liki mahdotonta.

Perustuksen tulee olla laaja ja kestää rakennelman aiheuttama rasitus

Rakennuksen perustukset ja niiden rakentaminen oikein

Rakennusten perustukset on tehtävä perusteellisesti.

Perustuksen tulee olla riittävän laaja maata vasten kohdistuvalta osaltaan, jottei maa perustuksen alla petä. Koska perusta on rakennelman alla ja rakennelmaa ei yleensä pystytä poistamaan perustuksen päältä korjauksen ajaksi, sen korjaaminen on yleensä mahdotonta tai erittäin vaikeaa. Tämän vuoksi rakennelman perustus määrittää usein rakennelmalle maksimaalisen keston. Alueilla, joilla on pakkasia, routa aiheuttaa erityisiä vaatimuksia perustukselle.

Perustuksia täydentävät rakenteet

Tärkeä osa perustuksia on myös sen routa- ja vesieristys. Perustukset joko ulotetaan ns. roudattomaan syvyyteen tai estetään pakkasen pääsy perustusten alle tarkoituksenmukaisella routaeristyksellä. Perustukset varustetaan nykyisin salaojilla, jotka johtavat liiallisen märkyyden pois rakennuspohjasta.

Salaojien lisäksi perustuksiin tai perustusten ja niiden yläpuolisten rakenteiden väliin tarvitaan useimmiten ulkopuolinen vesieristys, jonka tehtävänä on estää maaperän kosteuden imeytyminen rakenteisiin ja siitä aiheutuvien kosteus-, home-, laho- ja muiden vaurioiden syntyminen.

Oikein rakennettu salaojitus, sadevesijärjestelmä ja pinnantasaukset ovat tehokas tapa suojata kiinteistöä kosteudelta. Kun katto- ja sadevedet ohjataan tehokkaasti pois rakenteista, ja erityisesti perustuksista, kiinteistö säästyy monelta harmilta.

Pihan suunnittelu ja piharakentaminen

Pohjapiirros ja suunnittelu oikein

Pohjatöiden jälkeen päästään suunnitelmissa eteenpäin.

Pihan rakentaminen on syytä suorittaa silloin kun maa on sulaa, mikä Suomessa tarkoittaa yleensä kevättä. Pihan perustamisessa suunnittelu ja rakentaminen kannattaakin aloittaa hyvissä ajoin. Näin toimien vältytään jälkikäteen tehtäviltä ns. turhilta töiltä ja saadaan samalla pohjatyöt valmiiksi.

Viherrakentamiseen päästäänkin käsiksi heti kun itse rakennukset ovat valmiina. ViherRakennuksella on pihan rakentamisen ja suunnittelua varten käytössään oma Pihasuunnittelija. Suunnittelun ammattilaisena hän osaa ottaa suunnittelussaan huomioon mm. vesiin liittyvän ohjauksen, materiaalien eri kerrokset, maantiivistyksen ja mullan koostumuksen ja yleensäkin kaiken ympäristöön liittyvät asiat.

Me täällä ViherRakennuksella tiedämme kaiken pihojen istutustöistä, kivitöistä, nurmialueiden rakentamisesta ja piharakenteiden kunnostustöistä. Voit siis huoletta jättää pihan suunnittelun ja kaiken pihaan liityvän rakentamisen ViherRakennuksen kokeneille ammattilaisille!

Call Now Button
Ota yhteyttä
close slider

010 5264 640
myynti(@)viherrakennus.com

Keijo Sakaranaho
0400 890 077

keijo.sakaranaho(@)viherrakennus.com

OULU:
Haaransuontie 9, 90240 Oulu
VANTAA:
Martinkyläntie 54, 01720 Vantaa

Tästä pääset lähettämään yhteydenottolomakkeen